Dəstək

Satış və qaytarma şərtləri

Müştərilərimiz “Palıd 2015”dan əldə etdiyi məhsullarda hər hansı istehsal xətası, sınıq, çat, deformasiya aşkar edərsə məhsulu ilk alınan formada 14 gün ərzində geri qaytara bilərlər. Bu zaman məhsulun alışını sübut edən qəbzin təqdim edilməsi mütləqdir.

Müştərinin seçimindən asılı olaraq sözügedən məhsulun təmiri mümkündürsə təmir edilir, əks halda isə digər məhsul ilə dəyişdirilir.